ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกปฏิบัติหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนบริเวณทางเข้าออกตลาดวิเศษ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกปฏิบัติหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนบริเวณทางเข้าออกตลาดวิเศษ

              วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนบริเวณทางเข้าออกตลาดวิเศษ