ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกล้างทำความสะอาดถนนทางเข้าและทางออกตลาด – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกล้างทำความสะอาดถนนทางเข้าและทางออกตลาด

              เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 19.30 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกล้างทำความสะอาดถนนทางเข้าและทางออกตลาด