ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกล้างทำความสะอาดบริเวณวัดราชสกุณา (วัดนก) – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกล้างทำความสะอาดบริเวณวัดราชสกุณา (วัดนก)

             เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566  เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกล้างทำความสะอาดบริเวณวัดราชสกุณา (วัดนก)