ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกล้างทำความสะอาดพื้นเมรุวัดขวาง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกล้างทำความสะอาดพื้นเมรุวัดขวาง

             เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกล้างทำความสะอาดพื้นเมรุวัดขวาง