ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกล้างทำความสะอาดพื้นถนน บริเวณปากคลองกระโถน – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกล้างทำความสะอาดพื้นถนน บริเวณปากคลองกระโถน

             เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกล้างทำความสะอาดพื้นถนน บริเวณปากคลองกระโถน