ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกล้างทำความสะอาดศาลาวัดนางในธัมมิการาม – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกล้างทำความสะอาดศาลาวัดนางในธัมมิการาม

             เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกล้างทำความสะอาดศาลาวัดนางในธัมมิการาม