ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ลงพื้นที่เติมน้ำมันเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ลงพื้นที่เติมน้ำมันเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ออกเติมน้ำมันเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน โดยทำการสูบน้ำท่วมขังออกจากบ้านเรือน