ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกเยี่ยมบ้านดูแลและมอบวัสดุ อุปกรณ์ให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกเยี่ยมบ้านดูแลและมอบวัสดุ อุปกรณ์ให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

             เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นายศุภโชค ติยานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ไผ่จำศีล ออกเยี่ยมบ้านดูแลและมอบวัสดุ อุปกรณ์ให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)