ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกเยี่ยมบ้านดูแลและมอบวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกเยี่ยมบ้านดูแลและมอบวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิง

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายศุภโชค ติยานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ร่วมกับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ออกเยี่ยมบ้านดูแลและมอบวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งตรวจฟัน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) หมู่ 7 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง