ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน

              งานเทศกิจปฏิบัตหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางในร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วิเศษชัยชาญ