ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

เจ้าหน้าที่กองช่างปฏิบัติ​หน้าที่ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

เจ้าหน้าที่กองช่างปฏิบัติ​หน้าที่

             เมื่อวัน​อังคาร​ที่ 10 มกราคม​ 2566 เจ้าหน้าที่กองช่างปฏิบัติ​หน้าที่ดังนี้

-งานสวนสาธารณะ​ ดำเนินการ​ตัดหญ้าบริเวณโค้งยายสวยถึงห้องสมุด รดน้ำต้นไม้ เติมน้ำให้กับชุมชน

-งาน​โยธา​ ฯ ดำเนินการซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ชำรุดเสียหาย

-งานไฟฟ้า ดำเนิน​การซ่อมแซม​ไฟฟ้าตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน