ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกล้างพื้นถนนบริเวณซอยศาลาหัวช้าง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกล้างพื้นถนนบริเวณซอยศาลาหัวช้าง

 

            เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 22565 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกล้างพื้นถนนบริเวณซอยศาลาหัวช้าง