ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณะสุขปี 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณะสุขปี 2566

             เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณะสุขปี 2566