ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวิเศษไชยชาญ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวิเศษไชยชาญ

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวิเศษไชยชาญ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2566