ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น