ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

เรื่องแจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

เรื่องแจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น