ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566