ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

แนวปฎิบัติ Dos & Don’ts การดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ปี 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

แนวปฎิบัติ Dos & Don’ts การดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ปี 2566