ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gif Policy จากการปฏิยัติหน้าที่ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gif Policy จากการปฏิยัติหน้าที่