ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566