ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์) “จูเนียร์กระชับมิตร” – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์) “จูเนียร์กระชับมิตร”

             เมื่อวันพฤหัสบดี่ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภโชค ติยานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและพนักงาเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์) “จูเนียร์กระชับมิตร” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง