ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการงานประเพณีไหว้หลวงพ่อนุ่มสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน กินขนมชมตลาด ประจำปี 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการงานประเพณีไหว้หลวงพ่อนุ่มสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน กินขนมชมตลาด ประจำปี 2566

             เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ ชมรมผู้สูงอายุ กศน.วิเศษไชยชาญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมงานโครงการงานประเพณีไหว้หลวงพ่อนุ่มสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน กินขนมชมตลาด ประจำปี 2566 ณ วัดนางในธัมมิการาม