ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายศุภโชค ติยานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ร่วมกับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ออกเยี่ยมบ้าน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจฟันและมอบวัสดุ อุปกรณ์ ให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) หมู่ 5,6 และ 7 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง