ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

             เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ณ ชุมชนคลองน้ำเชี่ยว หมู่ 1, 2 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง