ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

             เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหนีาที่เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมพิธีเปิด (Kick Off) โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ อาคารงานป้องกันฯ สำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ