ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่