ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการพัฒนาสุขภาพ กาย ใจ และสังคมผู้สูงวัย – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการพัฒนาสุขภาพ กาย ใจ และสังคมผู้สูงวัย

            วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสุขภาพ กาย ใจ และสังคมผู้สูงวัยเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ประจำปี 2566 👵🏻🧓🏻 “ครั้งที่ 2” โดยกิจกรรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย การเข้าฐานตามศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่

1. ร้องเพลงพื้นบ้าน

2. รำประกอบจังหวะ

3. เต้นลีลาศจังหวะบีกิน

4. ทำ ไม้กระถาง

5. ทำ ถักเชือกมาคราเม่

ณ. อาคารงานป้องกัน สนง.ทต.วิเศษไชยชาญ