ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ ฯ ปีงบประมาณ 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ ฯ ปีงบประมาณ 2566