ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

             เมื่อขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566