ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่อายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่อายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

             วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทองประสานขอความร่วมมือ กองการศึกษา ทต.วิเศษไชยชาญ ติดตามเด็กในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่อายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ จำนวน 2 ครอบครัว