ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ให้ความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ให้ความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

             เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาธิตและให้ความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพูลสุข