ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ได้รับรางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ได้รับรางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

              เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ได้รับรางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565” โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาสุขภาพกายใจและสังคมผู้สูงวัย โดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิเศษไชยชาญ