ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ธันวาคม 2565 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ธันวาคม 2565

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น.

ณ บริวณสนามหน้าหอบูรพาจาร

อ่านเพิ่มเติม »