ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕