ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญพร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชนชาวไทยให้คงอยู่ตลอดไปและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันของชุมชน สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ โดยมีนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ประธานในพิธี