ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ข่าวประชาสัมพันธ์ – หน้า 3 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น.

ณ บริวณสนามหน้าหอบูรพาจาร

อ่านเพิ่มเติม »