ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)