ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล