ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงไฟไหม้กิ่งไม้บริเวณวัดสำโรง ซอย.3 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงไฟไหม้กิ่งไม้บริเวณวัดสำโรง ซอย.3

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ออกปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงไฟไหม้กิ่งไม้บริเวณวัดสำโรง ซอย.3