ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566