ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

“โรคลมชัก” ในคนทำงานกลางแจ้ง อาจถึงตาย! แนะนำวิธีป้องกันที่ถูกต้อง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

“โรคลมชัก” ในคนทำงานกลางแจ้ง อาจถึงตาย! แนะนำวิธีป้องกันที่ถูกต้อง