ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

สำนักปลัด ทต.วิเศษไชยชาญ – หน้า 2 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

สำนักปลัด ทต.วิเศษไชยชาญ

ออกเยี่ยมบ้านดูแลและมอบวัสดุ อุปกรณ์ให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

             เมื่อวันพุธท

อ่านเพิ่มเติม »