ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

สำนักปลัด ทต.วิเศษไชยชาญ – หน้า 6 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

สำนักปลัด ทต.วิเศษไชยชาญ

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น.

ณ บริวณสนามหน้าหอบูรพาจาร

อ่านเพิ่มเติม »